Inglise keel

Inglise keel Print E-mail

Individuaalkursused kokkuleppelistel aegadel alates

15. augustist ja 5. septembrist 2022

Õpetajad:

Katrin Raaperi
Kaija Laum
Airi Vasar
Ene Lepassaar

Õppetasu:

30 akad kontakttund, minimaalne maht 20 ak/t 600 (500+km) + ca 20 tundi iseseisvat tööd

30 akad kontakttund, tavakeele koolituse maht 30 ak/t €900 (€750+km) + ca 30 tundi iseseisvat tööd

30 akad kontakttund, tava- või erialakeele koolituse maht 40 ak/t €1200 (€1000+km) + ca 40 tundi iseseisvat tööd
30 akad kontakttund, alg-/elementaarastmelt alustades või erialakeele koolituse soovitatav maht 80 ak/t €2400 (€2000+km) + ca 80 tundi iseseisvat tööd

Kursuse aste, sisu, maht, eesmärk ja õpiväljundid sõltuvad õppija keeleoskuse lähteastmest ja koolituse eesmärgist

 

Registreerumine meili info@generum.ee või telefoni teel: 5514677 või 6116599.

Tunniplaani muudame vastavalt vajadusele - juba registreerunud huvilisi teavitame.
Generum Erakool