Inglise keel

Inglise keel Print E-mail

Personalitööalane inglise keel B2/C1 -jätkukursus

 • Inglise ja eesti keele baasil
 • Kursuse kestus: 30 akad kontakttundi + iseseisev töö; 15 nädalat, 1x2 ak/t nädalas
 • Toimumisaeg: R 8.15-9.45 alates 24.jaanuarist 2020
 • Õppemaks €198 (€165+km), grupis 4-8 õppijat
 • Õpetaja: Ene Lepassaar, MA equiv
 • Eesmärk: süstematiseerida, kinnistada ja edasi arendada tööalast sõnavara (50%) ja keelestruktuure astmel B2/C1 (50%).
 • Õpiväljundid: 60 ak/t mahuga kursuse lõpuks õppija
  - valdab tööalast sõnavara;
  - kasutab keelestruktuure astmel B2.2 ja C1;
  - koostab ja esitab personalitööalase ettekande;
  - viib läbi tööintervjuu ja koosoleku;
  - kirjutab tööalase kirja ja e-kirja.

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse jooksvalt ja mitte-eristavalt. 

 

Registreerumine meili info@generum.ee või telefoni teel: 5514677 või 6116599.

Tunniplaani muudame vastavalt vajadusele - juba registreerunud huvilisi teavitame.
Generum Erakool