Inglise keel

Inglise keel Print E-mail

Personalitööalane inglise keel B1+/B2

 • Inglise ja eesti keele baasil
 • Kursuse kestus: 30 auditoorset ak/t + iseseisev töö; 15 nädalat, 1x2 ak/t nädalas
 • Toimumisaeg: R 8.15-9.45 alates 14. septembrist 2018
 • Õppemaks minigrupis €198 (€165+km) 6-8 õppijat
 • Õpetaja: Ene Lepassaar, MA equiv
 • Eesmärk: süstematiseerida, kinnistada ja edasi arendada tööalast sõnavara ja keelestruktuure astmel B2.
 • Õpiväljundid: 60 ak/t mahuga kursuse lõpuks õppija
  - valdab tööalast sõnavara;
  - kasutab keelestruktuure astmel B2.1 ja B2.2;
  - koostab ja esitab personalitööalase ettekande;
  - viib läbi tööintervjuu ja koosoleku;
  - kirjutab tööalase kirja ja e-kirja.

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse jooksvalt ja mitte-eristavalt kevadel 2019.

 

 

Registreerumine meili info@generum.ee või telefoni teel: 5514677 või 6116599.

Tunniplaani muudame vastavalt vajadusele - juba registreerunud huvilisi teavitame.
Generum Erakool