Inglise keel

Inglise keel Print E-mail

Personalitööalane inglise keel B1-B2

 • Inglise ja eesti keele baasil
 • Kursuse kestus: 30 auditoorset ak/t + iseseisev töö; 15 nädalat, 1x2 ak/t nädalas
 • Toimumisaeg: R 8.15-9.45 alates 2. veebruarist 2018
 • Õppemaks minigrupis €198 (€165+km) 6-8 õppijat
 • Õpetaja: Ene Lepassaar, MA equiv
 • Eesmärk: süstematiseerida, kinnistada ja edasi arendada keelestruktuure astmel B2 ja HR sõnavara.
 • Õpiväljundid: Kursuse lõpuks õppija
  - valdab personalitööalast sõnavara;
  - kasutab keelestruktuure astmel B2;
  - koostab ja esitab personalitööalase ettekande;
  - viib läbi tööintervjuu;
  - kirjutab tööalase kirja ja e-kirja.

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse jooksvalt ja mitte-eristavalt kevadel 2018.

Suvine inglise keele aktiviseerimiskursus A2/B1

 • Inglise, eesti ja vene keele baasil
 • Kursuse kestus: 80 auditoorset ak/t + iseseisev töö; 4 nädalat, 5 x 4 ak/t nädalas
 • Toimumisaeg: E T K N R 14.00- 17.30 23. juuli - 17. august 2018
 • Õppemaks €480 (€400+km) max 10 õppijat
 • Külalisõpetaja Jelena Carter, MBA, CELTA, õpetamiskogemused nii Eestis kui Suurbritannias 
 • Eesmärk: aktiviseerida, praktiseerida ja edasi arendada keeleoskust astmel B1.
 • Õpiväljundid: Kursuse lõpuks õppija
  - suhtleb igapäevastel teemadel; 
  - kasutab keelestruktuure astmel B1;
  - mõistab kuuldavat ja kirjalikku keelt astmel B1;
  - kirjutab e-kirja.

  Õpiväljundite saavutamist hinnatakse jooksvalt või suulise mitte-eristava testiga.

Suvine inglise ärikeele kursus B1/B2

 • Inglise, eesti ja vene keele baasil
 • Kursuse kestus: 80 auditoorset ak/t + iseseisev töö; 4 nädalat, 5 x 4 ak/t nädalas
 • Toimumisaeg: E T K N R 9.00- 12.30 23. juuli - 17. august 2018
 • Õppemaks €480 (€400+km) max 10 õppijat
 • Külalisõpetaja Jelena Carter, MBA, CELTA, õpetamiskogemused nii Eestis kui Suurbritannias 
 • Eesmärk: omandada ja praktiseerida ärikeele baas-sõnavara ja keeleoskust astmel B1/B2.
 • Õpiväljundid: Kursuse lõpuks õppija
  - suhtleb ärikeele baasfunktsioonide piires; 
  - kasutab keelestruktuure astmel B1/B2;
  - viib läbi tööintervjuu või osaleb selles;
  - kirjutab CV ja ametliku e-kirja.

  Õpiväljundite saavutamist hinnatakse jooksvalt või suulise ja kirjaliku mitte-eristava testiga.

 

 

Registreerumine meili info@generum.ee või telefoni teel: 5514677 või 6116599.

Tunniplaani muudame vastavalt vajadusele - juba registreerunud huvilisi teavitame.
Generum Erakool