Individuaalõppe tingimused

Individuaalõppe tingimused Print E-mail
  • Individuaalkoolituse arvestusühik on akadeemiline tund (45 min).
  • Individuaaltundide õppetasu eraisikule oleneb ainest, õpetajast ja koolituse sisust;
    ärikliendi õppetasu vt "Firmasisene koolitus".
  • Tunnis osaleb 1 või 2 õppijat; kahe osaleja puhul tasub kumbki 50% õppetasust ja
  • kui ei lepita teisiti kokku, tasub tunnist puuduja toimunud tunni eest 50% õppetasust.
  • Reeglina õpitakse 2 ak/t korraga, kuid õppekordade arv nädalas ja koolituse maht sõltub õppija/te soovist ja koolituse eesmärgist.
  • Tundide päevad ja kellaajad lepitakse kokku vastavalt õppija/te ja õpetaja ning klassiruumide võimalustele.

  • NB! Kokkulepitud tunni ärajäämisest peab õpetaja olema teavitatud ja teate kättesaamine peab olema kinnitatud hiljemalt eelmisel päeval kell 17. Kui õppija/õppija esindaja teatab hiljem, et tund jääb ära või ei teata sellest üldse, läheb tund reeglina arvesse kui tehtud.