Inglise keel A2+/B1

Inglise keel A2+/B1 Print E-mail

Õpetajad: Kristi Saks MA equiv, Katrin Raaperi MA equiv, Ene Lepassaar MA equiv, Kaija Laum MA equiv
Õppemaht:
60-120 ak/t
Sihtgrupp ja eesmärk: Kursus on mõeldud huvilistele, kes ei ole inglise keelt mõnda aega õppinud, saavad hakkama, kuid "ei tea, mis nad räägivad", st soovivad oma grammatikat korrata "algusest peale" ja rohkem kui ainult vestluskursusel.
Meetod:
Kommunikatiivne, st ka grammatikaharjutused on koostatud stimuleeritud suhtlusena; soovi korral saab õppija õppematerjali ja kodused tööd e-postiga.
Õppesisu baseerub õppekaval; alltoodud programm on orienteeruv, milles tehakse valik ja muudatusi vastavalt õppijate koolitusvajadusele.

Nädal Teemad
Grammatika
1

Tutvumine, käibefraasid

Sõnade järjekord lauses

  Formaalne & mitteformaalne keel Küsimuste moodustamine; kaudne kõne
2 Mina ja minu pere

Lihtolevik (Present Simple) 

3 Töö ja igapäevarutiin Modaalid
4
Hobid ja vaba aeg

Eessõnad

5
Välimus, riided. Poes

Kestev olevik (Present Progressive)

6
Söögid. Restoranis  
7
Elulugu, CV
Lihtminevik (Past Simple)
8
Reisimine: reisimuljed, lennujaamas, Enneolevik (Present Perfect)
9
lennukis, hotellis, tee küsimine
Liht- ja kestev enneolevik
(Present Perfect Simple and Progressive)
10
Tulevikuplaanid, kokkulepped
Tuleviku väljendamine (Future forms)
11
Telefonivestlus Enneminevik (Past Perfect)
12
Seltskondlik vestlus, small talk Kordamine, sabaküsimused
13
Töövestlus Passiiv (The Passive Voice)
14
E-kirja ja ametikirja konventsioonid;
tööavaldus

15

Tingiv kõneviis

 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15