Aktiviseerimiskursus

Aktiviseerimiskursus Print E-mail

Aktiviseerimiskursus

Eesmärk: aktiviseerida, praktiseerida ja/või säilitada olemasolevat keeleoskust vastavalt astmele

Maht: 30 ak/t, 1x2 ak/t nädalas

Grupi suurus: 4-6 osalejat

Kommunikatiivne meetod:

  • vestlus igapäevastel teemadel vastavalt osaliste huvialadele: teater, kino, kontserdid, kirjandus, töö, sport vms
  • vestlus, arutlus ja arvamuse väljendamine aktuaalsetel teemadel: Eestis ja mujal toimuvad jooksvad sündmused, majanduselu, valimised, arvamusküsitlused vms
  • vestlus koduse tööna tehtud kuulamisharjutuse teemal, nt  http://www.ted.com/talks/steve_jobs_how_to_live_before_you_die.html
  • nädalas üks tõlkeharjutus grammatika kordamiseks, mille osalejad saavad meilitsi (vajadusel ka väljatrüki), saadavad nädala jooksul ja saavad koos parandustega hiljemalt tunnile eelneval päeval tagasi; tunnis arutatakse ühiseid vigu ja raskusi tekitanud struktuure 

Õppematerjal: eestikeelsete selgitustega grammatikakaust, vajadusel teemakohased sõnavaralehed

Aktiviseerimiskursus baseerub inglise keele õppekaval vastavalt astmele