Tööalane inglise keel A2+ kuni B1

Tööalane inglise keel A2+ kuni B1 Print E-mail

Õpetajad: Kristi Saks MA equiv, Katrin Raaperi MA equiv, Kaija Laum MA equiv, Ene Lepassaar MA equiv, Airi Vasar MA equiv, Mall Kulasalu MA equiv
Õppemaht: 60-360 ak/t
Õppesisu baseerub õppekaval; alltoodud programm on orienteeruv, milles tehakse valik ja muudatused vastavalt koolitusvajadusele.

    Õpitavad funktsioonid:
    Tutvustamine ja tervitamine
    Sotsialiseerumine: formaalne ja mitteformaalne inglise keel
    Töörutiin
    Ametinimetused, vastutusalad
    Telefonivestlus
    Ametikirjad
    CV, tööavaldus, töövestlus
    Firma struktuur, oma firma tutvustamine
    Esitlus
    Müük ja konkurents
    Turu-uuring, ettekanne
    Firma strateegia
    Koosolek, läbirääkimised
    Aastaaruanne

Grammatikale pöörame õppijate soovil senisest suuremat tähelepan
I aste: küsimuse moodustamine, eessõnad, artikkel, oleviku ja mineviku ajavormid, tuleviku väljendusvormid, perfekti õppimise algus, passiivi tutvustus;
II aste: baasgrammatika kinnistamine, passiiv, tingiv kõneviis.
Tunnis kommentaar ja selgitused; kodused grammatikaharjutused ärikeele kontekstis.

Osaoskuste arendamine:
* iga teema kohta saavad õppijad inglise-eesti sõnavara;
* sõnavara kinnistatakse tekstiga - lugemine, arutlus, vaidlus jne;
* teemakohane kuulamisharjutus lindilt või õpetajalt;
* kõnearendus- vestlus, vaidlus, rollimäng, ettekanne;
* kirjade, tekstide, harjutuste kirjutamine koduse tööna;

Kursus lõpeb arvestusega. Positiivset tulemust kinnitab vastav tunnistus.