Tööalane inglise keel A2+ kuni B1

Tööalane inglise keel A2+ kuni B1 Print E-mail

Õpetajad: Kristi Saks MA equiv, Katrin Raaperi MA equiv, Kaija Laum MA equiv, Ene Lepassaar (end Ene Vasli) MA equiv, Airi Vasar MA equiv, Mall Kulasalu MA equiv, Kirsti Sinivee MA
Õppemaht: 60-360 ak/t
Õppesisu baseerub õppekaval; alltoodud programm on orienteeruv, milles tehakse valik ja muudatused vastavalt koolitusvajadusele.

    Õpitavad funktsioonid:
    Tutvustamine ja tervitamine
    Sotsialiseerumine: formaalne ja mitteformaalne inglise keel
    Töörutiin
    Ametinimetused, vastutusalad
    Telefonivestlus
    Ametikirjad
    CV, tööavaldus, töövestlus
    Firma struktuur, oma firma tutvustamine
    Esitlus
    Müük ja konkurents
    Turu-uuring, ettekanne
    Firma strateegia
    Koosolek, läbirääkimised
    Aastaaruanne

Grammatikale pöörame õppijate soovil senisest suuremat tähelepan
I aste: küsimuse moodustamine, eessõnad, artikkel, oleviku ja mineviku ajavormid, tuleviku väljendusvormid, perfekti õppimise algus, passiivi tutvustus;
II aste: baasgrammatika kinnistamine, passiiv, tingiv kõneviis.
Tunnis kommentaar ja selgitused; kodused grammatikaharjutused ärikeele kontekstis.

Osaoskuste arendamine:
* iga teema kohta saavad õppijad inglise-eesti sõnavara;
* sõnavara kinnistatakse tekstiga - lugemine, arutlus, vaidlus jne;
* teemakohane kuulamisharjutus lindilt või õpetajalt;
* kõnearendus- vestlus, vaidlus, rollimäng, ettekanne;
* kirjade, tekstide, harjutuste kirjutamine koduse tööna;

Kursus lõpeb arvestusega. Positiivset tulemust kinnitab vastav tunnistus.