Eesti keele õpetajad

Eesti keele õpetajad Print E-mail

 

 

Koolitaja

Haridus ja erialased täienduskoolitused

Eesti keele õpetamiskogemus

1

Tatjana Soboleva

Õpetab vene ja eesti keele baasil

- Tallinna Pedagoogikaülikool, vene keele ja kirjanduse eriala.

- Arvukad andragoogika-alased täiendkoolitused, sh eesti keele õpetamise sisekoolitused Generumis.

Töötab täiskasvanute keeleõpetajana ca 20 aastat, eesti keelt õpetanud kolm aastat: firmasisesed kursused Eesti Energias ja Maxima Eesti OÜs alg- ja elementaarastmele; individuaalkursused Töötukassa klientidele.

2

Liia Hokkanen

Õpetab vene, soome ja eesti keele baasil

- Tallinna Pedagoogikaülikool, Pedagoogika ja algõpetuse metoodika.

- Tallinna Ülikool, võõrkeeleõpetaja õppekava. Haridusteaduste magister.

- Tallinna Ülikool, Sihtasutus Kutsekoda, õpetaja tase 7: eesti keel.

Tallinna Tööstushariduskeskus, eesti keele õppe läbiviimine üldainete osakonnas (venekeelne õppekava).

Eesti Energia, individuaaltunnid vene keele baasil.

Firmasisene eesti keele kursus soome keele baasil.

3

Aare Johannes Mae

Õpetab vene, soome ja eesti keele baasil

 

- Igor Sсhechter (Moskva) võõrkeele õpetamise metoodika kursus: Võõrkeele emotsionaalõppe alused (эмоционально-смысловой подход к обучению иностранным языкам).

- Neurolingvistilise programmeerimise alused.

- Suomen Viron-instituutti – keeleoskuse mõõtmine.

- Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu koolitus: Aktiivõpe meetodid keeletunnis.

- Kiri-Mari Kirjastus OÜ: Eesti keele õpetajate metoodiline täiendkoolitus „Õppijakeskne õpetus, kuidas töötada E nagu Eesti õpikuga”

Jalasjärve täiskasvanute koolituskeskuse eesti keele intensiivkursused alg-, elementaar- ja eel-keskastmele.

Kemi-Tornio ja Rovaniemi täiskasvanute koolituskeskuste eesti keele intensiivkursused alg-, elementaar- ja eel-keskastmele.

Dialoog OÜ, eesti keele õpetaja, kursused elementaar- ja keskastmele.

Generum OÜ, soome ja eesti keele õpetaja, sh eesti k intensiivkursus algastmele; individuaalkursused Töötukassa klientidele.

Firmasisesed eesti keele online kursused Maxima Eesti OÜs.

4

Airi Vasar

Õpetab vene, inglise ja eesti keele baasil

- Tallinna Pedagoogikaülikool inglise keele lisaeriala.

- British Council Business English, tunnistus: Further Certificate for Teachers of Business English.

- Eesti keele õpetamise sisekoolitused Generumis.

Eesti keele õpetamise kogemus 7 aastat.

Firmasisesed individuaalkoolitused Eesti Energias alg-, elementaar- ja keskastmele. Intercultural Language Solutions: eesti keel astmetele A2, B1 ja B2 individuaalkursustena Töötukassa klientidele; firmasisene koolitus Maxima Eesti OÜs.

5

Katrin Raaperi

Õpetab inglise ja eesti keele baasil

- Tallinna Pedagoogikaülikool, inglise keel.

- Tallinna Ülikooli Avatud ülikooli täiendõppekeskus.

- Euroopa keeleõppe raamdokument ja Euroopa keelemapp õppetöös, BDA Consulting OÜ.

- Inglise ärikeele õpetamine, ILS/LCCI International Qualifications.

- Eesti keele õpetamise sisekoolitused Generumis.

Generum Erakooli koolitusjuht, inglise ja eesti keele õpetaja.

Firmasisesed koolitused Eesti Energias alg-, elementaar ja keskastmele 340 ak/t.

 

6

Õie Kirs

Õpetab saksa ja eesti keele baasil

- E.Vilde nim.Tallinna Pedagoogiline Instituut, saksa ja inglise keel.

- Master of Arts, Deutschlandstudien /Saksamaa uuringud, FernUniversität in Hagen.

- Eesti keele õpetamise sisekoolitused Generumis.

Individuaalkursus Generum Erakoolis algastmelt kuni elementaarastmele saksa keele baasil.

Individuaalõpe saksa keelt emakeelena kõnelevatele kolleegidele Tallinna Ülikoolis.

7

Mall Kulasalu

Õpetab inglise ja eesti keele baasil

 

- Tartu Riiklik Ülikool, germaani keelte filoloog, pedagoog, tõlk.

- Arvukalt täiendkoolitusi, sh

Õpetamine multikultuurses keskkonnas, EBS, Täiendava keeleõppe kogemuste jagamise seminar Tallinn, Innove.

Eesti keele intensiivkursus Archimedes/ HARNO.

2008-2022 Kõik õppekavad ja õppetasemed: Eesti keel ja kultuur; Eesti keel II; Eesti keel III; Eesti keel ja kultuur; Eesti keele ja kultuuri kursused sissetulevatele välisüliõpilastele,  magistrantidele ja välisõppejõududele inglise keele baasil.

Alates 2017/2018.õa regulaarselt õppekava ainena bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppe üliõpilastele alg-, elementaar- ja keskastmel.