Eesti keele õpetajad

Eesti keele õpetajad Print E-mail

 

 

Koolitaja

Haridus ja erialased täienduskoolitused

Eesti keele õpetamiskogemus

1

Heli Paju

Õpetab vene ja eesti keele baasil

-       E. Vilde nimeliseTallinna Pedagoogilise Instituut, eesti keele ja kirjanduse eriala. Pidevad täiendkoolitused nii kooliõpetajana kui täiskasvanute õpetajana.

Täiskasvanutele eesti keele õpetamise kogemus 12 aastat: firmasisesed kursused Eesti Energias alg- ja elementaarastmele; individuaalkursused keskastme ja kõrgema keskastme õppijatele.

2

Liia Hokkanen

Õpetab vene, soome ja eesti keele baasil

-       Tallinna Pedagoogikaülikool, Pedagoogika ja algõpetuse metoodika

-        Tallinna Ülikool, võõrkeeleõpetaja õppekava. Haridusteaduste magister

-        Tallinna Ülikool, Sihtasutus Kutsekoda, õpetaja tase 7: eesti keel

Tallinna Tööstusharidus-keskus, eesti keele õppe läbiviimine üldainete osakonnas (venekeelne õppekava)

Eesti Energia, individuaaltunnid vene keele baasil

Firmasisene eesti keele kursus soome keele baasil

3

Aare Johannes Mae

Õpetab vene, soome ja eesti keele baasil

 

-       Igor Sсhechter (Moskva) võõrkeele õpetamise metoodika kursus: Võõrkeele emotsionaalõppe alused / эмоционально-смысловой подход к обучению иностранным языкам.

-       Neurolingvistilise programmeerimise alused

-       Suomen Viron-instituutti) – keeleoskuse mõõtmine

-       Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu koolitus: Aktiivõpe meetodid keeletunnis.

-       Kiri-Mari Kirjastus OÜ: Eesti keele õpetajate metoodiline täiendkoolitus „Õppijakeskne õpetus, kuidas töötada E nagu Eesti õpikuga”

Jalasjärve täiskasvanute koolituskeskuse eesti keele intensiivkursused alg-, elementaar- ja eel-keskastmele)

Kemi-Tornio ja Rovaniemi täiskasvanute koolituskeskuste eesti keele intensiivkursused alg-, elementaar- ja eel-keskastmele)

Dialoog OÜ, eesti keele õpetaja, kursused elementaar- ja keskastmele.

Generum OÜ, soome ja eesti keele õpetaja, sh eesti k intensiivkursus algastmele

4

Airi Vasar

Õpetab vene, inglise ja eesti keele baasil

-       Tallinna Pedagoogikaülikool inglise keele lisaeriala

-       British Council Business English, tunnistus: Further Certificate for Teachers of Business English.

-       Eesti keele õpetamise sisekoolitused Generumis 

Eesti keele õpetamise kogemus 5 aastat.

Firmasisesed individuaalkoolitused Eesti Energias alg-, elementaar- ja keskastmele. Intercultural Language Solutions: eesti keel algastmele.

5

Katrin Raaperi

Õpetab inglise ja eesti keele baasil

-       Tallinna Pedagoogikaülikool, inglise keel

-       Tallinna Ülikooli Avatud ülikooli täiendõppekeskus,

-       Euroopa keeleõppe raamdokument ja Euroopa keelemapp õppetöös, BDA Consulting OÜ.

-        Inglise ärikeele õpetamine, ILS/LCCI International Qualifications

-        Eesti keele sisekoolitused Generumis

Generum Erakooli koolitusjuht, inglise ja eesti keele õpetaja

Firmasisesed koolitused Eesti Energias alg-, elementaar ja keskastmele 340 ak/t

 

6

Õie Kirs

Õpetab saksa ja eesti keele baasil

-       E.Vilde nim.Tallinna Pedagoogiline Instituut, saksa ja inglise keel,

-       Master of Arts, Deutschlandstudien/Saksamaa uuringud, FernUniversität in Hagen

-       Eesti keele õpetamise sisekoolitused Generumis

Individuaalõppija Generum Erakoolis algastmelt kuni elementaarastmele saksa keele baasil

Individuaalõpe saksa keelt emakeelena kõnelevatele kolleegidele Tallinna Ülikoolis

7

Mall Kulasalu

Õpetab inglise ja eesti keele baasil

 

Tartu Riiklik Ülikool, germaani keelte filoloog, pedagoog, tõlk.

Arvukalt täiendkoolitusi, sh

Õpetamine multikultuurses keskkonnas, EBS, Täiendava keeleõppe kogemuste jagamise seminar Tallinn, Innove

Eesti keele intensiivkursus Archimedes/ HARNO

2008-2022 Kõik õppekavad ja õppetasemed:Eesti keel ja kultuur; Eesti keel II; Eesti keel III; Eesti keel ja kultuur; Eesti keele ja kultuuri kursused sissetulevatele välisüliõpilastele,  magistrantidele ja välisõppejõududele inglise keele baasil

Alates 2017/2018.õa regulaarselt õppekava ainena bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppe üliõpilastele alg-, elementaar- ja keskastmel.