Eesti keel

Eesti keel Print E-mail
   

Eesti keele algkursus vene keele baasil
Individuaalõpe

Vaata kursuse tutvustust vene keeles

Õpetaja

Tatjana Soboleva, info vene keeles 55906504

 

Individuaalkursused vene, saksa, rootsi, soome või inglise keele baasil 

Tatjana Soboleva - vene keele baasil
Aare Mae, MA - vene või soome keele baasil
Airi Vasar, MA - inglise või rootsi keele baasil
Õie Kirs, MA - saksa keele baasil
Katrin Raaperi ja Mall Kulasalu - inglise keele baasil

Õppetasu:
30+km akad kontakttund; A1, A2, B1 või B2 koolituse minimaalne maht 40 ak/t €1200+km + ca 40 tundi iseseisvat tööd; 
30+km akad kontakttund; A1, A2, B1 või B2 koolituse soovitatav maht 80 ak/t €2400+km + ca 80 tundi iseseisvat tööd

 Kursuse aste, sisu, maht, eesmärk ja õpiväljundid sõltuvad õppija keeleoskuse lähteastmest ja koolituse eesmärgist