Inglise keel

Inglise keel Print E-mail

 

Vestlus- ja grammatikakursus astmetele A1 ja A2
Maht: 60 ak/t auditoorselt+ 60 t iseseisvat tööd
Õppetasu: 576 eur (480 eur+km)
Toimub 2x 2 ak/t nädalas
6. veebruar - 22.mai 2023
EK 9 -10.30
4-6 osalejat
Vt lähemalt
Vestlus- ja grammatikakursus astmele B1
Maht: 60 ak/t t auditoorselt+ 60 t iseseisvat tööd
Õppetasu: 576 eur (480 eur+km)
Toimub 2x 2 ak/t nädalas
6.veeburar - 22.mai 2023
EK 10.45 -12.15
4-6 osalejat
Vt lähemalt
 
Vestlus- ja grammatikakursus astmele B2
Maht: 60 ak/t t auditoorselt+ 60 t iseseisvat tööd
Õppetasu: 576 eur (480 eur+km)
Toimub 2x 2 ak/t nädalas
6. veebruar- 22.mai 2023
EK 12.45 -14.15
4-6 osalejat
Vt lähemalt
Inglise ärikeele kursus astmele A2/B1
Maht: 60 ak/t t auditoorselt+ 60 t iseseisvat tööd
Õppetasu: 576 eur (480 eur+km)
Toimub 2x 2 ak/t nädalas
6. veebruar- 22. mai 2023
EK 17.30 -19
4-6 osalejat
Vt lähemalt

Individuaalkursused kokkuleppelistel aegadel

Õppetasu:

30 akad kontakttund, minimaalne maht 20 ak/t 600 (500+km) + ca 20 tundi iseseisvat tööd

30 akad kontakttund, tavakeele koolituse maht 30 ak/t €900 (€750+km) + ca 30 tundi iseseisvat tööd

30 akad kontakttund, tava- või erialakeele koolituse maht 40 ak/t €1200 (€1000+km) + ca 40 tundi iseseisvat tööd
30 akad kontakttund, alg-/elementaarastmelt alustades või äri- või erialakeele koolituse soovitatav maht 80 ak/t €2400 (€2000+km) + ca 80 tundi iseseisvat tööd

Kursuse aste, sisu, maht, eesmärk ja õpiväljundid sõltuvad õppija keeleoskuse lähteastmest ja koolituse eesmärgist

Õpetajad:

Katrin Raaperi
Ene Lepassaar