Inglise keel

Inglise keel Print E-mail

 

Individuaalkursused kokkuleppelistel aegadel

Õppetasu:

30 akad kontakttund, minimaalne maht 20 ak/t 500+km + ca 20 tundi iseseisvat tööd

30 akad kontakttund, tavakeele koolituse maht 30 ak/t €750+km + ca 30 tundi iseseisvat tööd

Alates €30 akad kontakttund, tava- või erialakeele koolituse maht 40 ak/t €1000+km + ca 40 tundi iseseisvat tööd
Alates €30 akad kontakttund, alg-/elementaarastmelt alustades või äri- või erialakeele koolituse soovitatav maht 80 ak/t €2000+km + ca 80 tundi iseseisvat tööd

Kursuse aste, sisu, maht, eesmärk ja õpiväljundid sõltuvad õppija keeleoskuse lähteastmest ja koolituse eesmärgist

Õpetajad:

Katrin Raaperi
Ene Lepassaar
Airi Vasar
Kaija Laum
Eero Soots