Keeleoskuse testimine

Keeleoskuse testimine Print E-mail
  • on keeleõppe ja inimese keeleoskuste hindamise loomulik osa, mis
  • on vajalik sobiva keelekursuse leidmiseks ja mahuka kursuse tulemuse hindamiseks;
  • on keeruline, vaidlusi tekitav ja ajamahukas tegevus, millega tegelevad spetsiaalsed institutsioonid.

Generum Erakool pakub

  • kursuse-eelset gruppi paigutamise testimist enne firmasisest koolitust;
  • inglise keele oskuse orienteeruvat hindamist online grammatikatestiga ja
  • Oxford Quick Placement Testiga enne ja/või pärast kursust.

Keeloskuse astet kirjeldame 

  • reeglina tervele grupile õpetatava astme alusel ja arvestades iseseisvat keelekasutust;
  • Euroopa Keelekaardi jaotuses A1-A2, B1-B2, C1-C2
  • ja/või astmena 9-pallilisest skaalast, vastavalt 1-3, 4-6 ja 7-9;
  • vajadusel toome välja erinevuse osaoskuste vahel, näit lisamärkus "Suuline C1".