Õpetajatest

Õpetajatest Print E-mail
Generum Erakooli õpetajad
  Haridus, täiendkoolitus

Töökogemus Generum Erakoolis

Aare Mae
eesti keel soome ja vene keele baasil; soome keel eesti ja vene keele baasil

Tallinna Pedagoogiline Instituut, MA equiv
Tallinna Pedagoogikaülikooli haridusuuringute instituut: mentori eriala
Tartu Ülikooli filosoofia ja semiootika instituut: filosoofiaõpetaja koolitus 

Giidiõpe eesti ja soome keele baasil.

Soome ja eesti keele individuaalsed ja firmasisesed kursused (Eesti Energia, Maxima Eesti).

Aino Arro
hispaania keel eesti või vene keele baasil

Viljandi Kultuurharidustöö Kool: kultuurharidustöötaja
Tallinna Pedagoogiline Instituut, kultuurhariduse kateeder
Norra Bergeni Ülikooli humanitaarteaduste fakulteedi hispaania keele ja Ladina-Ameerika õpingud, MA
Hispaania keele ja kultuuri kursus Madriidis

Hispaania keele avalikud grupid ja individuaalõpe.

Airi Vasar
eesti, inglise ja rootsi keel eesti keele baasil
Tallinna Pedagoogiline Ülikool: inglise keel
English Language Service: Further Certificate of Teaching Business English
Individuaalkursus Justiitsministeeriumis;
firmasisene koolitus (Eesti Energia, If Kindlustus, Maxima Eesti); individuaalõpe.
Andrei Maljutin
itaalia keel eesti ja vene keele baasil
Eesti Humanitaarinstituut: õigusteaduste magister
Siena ülikool: täiendkoolitus
Torino ülikool (Itaalia valitsuse stipendium): itaalia keele ajalugu, grammatika, dialektid, antropoloogia
Õpetamiskogemus 15 a: TEA keeltekool, Võõrkeeltekeskus, Multilingua jt.
Eero Soots
inglise keel inglise keele baasil (emakeelena rääkija)

Cambridge Certified English Language Teacher for Adults (CELTA)


Tallinna Ülikool: rahvusvahelise õiguse magister

Inglise keele lektor ja IELTS testija Tallinna Ülikoolis
Firmasisesed ja individuaalsed kursused (SEB, If Kindlustus, Eesti Energia, Elering, Maksu- ja Tolliamet jt)

Ene Lepassaar
inglise keel eesti ja inglise keele baasil

 

Tartu Riiklik Ülikool: romaani-germaani filoloogia, MA equiv
Usage of the modern ICT potential in awakening motivation to read among adults, Varssavi
Advanced eLearning Methods, Software and Tools, Malta
UTS Oxford Centre School Of English
: inglise keele täiendõpe.

Inglise tava- ja erialase ja ärikeele avalikud, individuaalsed ja firmasisesed kursused (Fortum, Stockmann, Protex, SEB Pank, Eesti Energia, Välisministeerium, Veterinaar- ja Toidulaboratoorium, Elisa, If P&C Insurance, Pare). 

Kaija Laum
inglise keel eesti ja inglise keele baasil

 

Tallinna Ülikool, BA: inglise filoloogia, gümnaasiumi inglise keele õpetaja
Snow Mountain Ranch, Colorado, U.S.A.
Personal Licence Holders BIIAB

Generum Erakooli sisekoolitused: andragoogika, e-õpe, metoodika.

Inglise tava- ja ärikeele avalikud, individuaalsed ja firmasisesed kursused (SEB Pank, SEB Elu- ja Pensioni-kindlustus; DNB Pank, Balbiino, Eesti Energia, If P&C Insurance, Riigikogu Kantselei).

Kaja Reissaar
saksa ja rootsi keel eesti ja saksa keele baasil
Tartu Riiklik Ülikool: romaani-germaani filoloogiaMA equiv Saksa ja rootsi keele firmasisesed (Eesti Energia), avalikud ja individuaalsed kursused. 

Katrin Raaperi
inglise ja eesti keel eesti ja inglise keele baasil

 

Tallinna Pedagoogikaülikool: inglise keel, MA equiv
Tallinna Ülikooli täienduskoolitus metoodikas
ILS/ LCCI International Qualifications: inglise ärikeele õpetamine
BDA Consulting OÜ: Euroopa keeleõppe raamdokument ja Euroopa keelemapp õppetöös
Generum Erakooli sisekoolitused: IKT potentsiaali kasutamine täiskasvanute lugemismotivatsiooni tõstmisel; E-õppe elementide kasutamine täiskasvanute keeleõppes

Inglise ärikeele avalikud, individuaalsed ja firmasisesed kursused (If Eesti Kindlustus, SEB Pank, DNB Pank, Eesti Energia, Majandus- ja Kommunikatsiooni-ministeerium, Välisministeerium, Kaitseministeerium, Maksu- ja Tolliamet, Riigikogu Kantselei).

 

Kristi Saks
inglise keel eesti ja inglise keele baasil

 

Tartu Riiklik Ülikool: romaani-germaani filoloogia, cum laude, MA equiv
International House Executive Centre, London: inglise ärikeele kursus 
Generum Erakooli sisekoolitused: andragoogika, e-õpe, metoodika.

Äri-, finants- ja raamatupidamisalase inglise keele individuaalsed ja firmasisesed kursused (EAS, Rahandusministeerium, Põllumajandusministeerium, Keskkonnainvesteeringute Keskus, DNB Pank, SEB Elu- ja Pensionikindlustus, Riigikontroll, KPMG, Elering).

Liia Hokkanen
soome keel eesti keele baasil; eesti keel soome keele baasil

Tallinna Ülikool: MA andragoogikas
Mitmesugused täiendkoolitused Eestis ja Soomes.
Generum Erakooli sisekoolitused.

Soome ja eesti keel klienditeenindajatele ja tavakeel avalikes ja firmasisestes gruppides ning individuaalkoolitusena. 

Mall Kulasalu
inglise ja eesti keel eesti ja inglise keele baasil

Tartu Riiklik Ülikoolromaani-germaani filoloogiaMA equiv
Inglise ärikeel (Eesti Energia) ja erialakeel (Justiitsministeerium).

Mare Valk
prantsuse keel eesti ja vene keele baasil

Tartu Ülikool: eripedagoogika MA equiv
Tallinna Ülikooli keeltekeskus: prantsuse keel

Prantsuse keele individuaalkursused.

 

Tatjana Soboleva
vene keel eesti ja vene keele baasil; eesti keel vene keele baasil

 

Tallinna Pedagoogiline Ülikool: vene keel ja kirjandus.
Generum Erakooli sisekoolitused: andragoogika, e-õpe, metoodika.

 

Vene tava-, erialase ja ärikeele avalikud, individuaalsed ja firmasisesed kursused (SEB Pank, Justiitsministeerium, Välisministeerium, Maksu- ja Tolliamet, Eesti Energia, Stockmann, Tallinna Kultuuriväärtuste Amet, Alexela).

Eesti keele firmasisene (Maxima, Alexela) ja individuaalkoolitused.

Tatjana Tooman
eesti, türgi ja vene keel eesti, türgi ja vene keele baasil

 
Tallinna Pedagoogiline Ülikool: eesti keel ja kirjandus võõrkeelena, MA equiv; lisaeriala türgi keel ja kirjandus
Täiendkoolitused Türgis Istanbuli Ülikoolis: türgi keel ja kirjandus

Vene keele firmasisesed koolitused (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Lennusadam).

Türgi keele avalikud kursused. 

Õie Kirs
saksa keel eesti, inglise ja vene keele baasil; eesti keel saksa keele baasil

Fernuniversität in Hagen, MA
Tallinna Pedagoogikaülikool: saksa ja inglise keele õpetaja, lisaerialana kirjanduse tõlkija ja toimetaja

Saksa keele firmasisesed ja individuaalkursused eesti ja vene keele baasil.

Eesti keele individuaalkursus saksa keele baasil