Giidiõpe

Giidiõpe Print E-mail
Individuaalkursus
Individuaalkursus baseerub õppekaval, on Tallinna-keskne ja mõeldud nõustamise ja praktikana atesteerimiseksami sooritamiseks või giidina tööle asumiseks, vt orienteeruv sisu
 • Eesti keele baasil; praktilise osa võib õppija teha saksa, rootsi, vene või inglise keeles
 • Soovitatav maht 30 või 40 ak/t + ca 60 ak/t iseseisvat tööd
 • Aeg: kokkuleppel õpetajaga
 • Õppetasu: €30+km ak/t
  20 ak/t õppetasu €600+km
  30 ak/t õppetasu €900+km
  40 ak/t õppetasu €1200+km
 • Toimub kokkuleppelistel aegadel vastavalt tellimusele
 • Juhendaja:
  Õie Kirs, MA
  Aare Mae, MA
  Kaja Reissaar, MA equiv

Giidialase soome, saksa, itaalia, hispaania või inglise keele individuaalkoolitus

Individuaalne keelekursus põhineb giidiõppe õppekaval, kuid toimub valitud võõrkeeles ja keskendub giidile vajalikule keeleoskuse lihvimisele
vt orienteeruv sisu
 • Eesti keele baasil
 • Maht: 40 akad kontakttundi + ca 40 ak/t iseseisvat tööd
 • Aeg: kokkuleppel õpetajaga
 • Õppetasu: €1200+km
 • Toimumine  kokkuleppelistel aegadel
 • Juhendajad: 
  Airi Vasar - inglise keel
  Õie Kirs, MA - saksa keel
  Airo Arro, MA - hispaania keel
  Andrei Maljutin, MA -itaalia keel
  Aare Mae, MA - soome k
  Kaja Reissaar- saksa ja rootsi k
 

Registreerumine meili info@generum.ee või telefoni teel: 5514677 või 6116599.

Tunniplaani muudame vastavalt vajadusele - juba registreerunud huvilisi teavitame.
Generum Erakool