Koolituse kvaliteet

Koolituse kvaliteet Print E-mail

Täienduskoolitusasutuse tegevuse kvaliteedi tagamise alused

Täienduskoolitusasutus Generum Erakool on tegutsenud 22 aastat – selle taga on kvalifitseeritud, loominguliste ja oma tööd armastavate õpetajate kvaliteetne töö.

Õpetamise kvaliteet
Generum Erakooli õpetajad on kõrgema haridusega ja erialase kvalifikatsiooni ja täiskasvanute õpetamise kogemusega õpetajad. Pideva täienduskoolituse, kogemuste vahetamise ja regulaarselt toimuvate seminaride ja sisekoolitustega tagame, et õpetajad on kursis kaasaegsete õppemeetoditega ja kasutavad Generum Erakooli peamist õppemeetodit – kommunikatiivset keeleõpet.

Õppekavad
Keeleõpe ja giidiõppe baaskoolitus toimub õppekavade alusel, mis avalike keelekursuste puhul on avalik teave. Konkreetse keelekursuse sisu ja eesmärk sõltub õppijate keeleoskuse lähteastmest ja õpiväljunditest. Firmasisese koolituse õppe sisu, õpiväljundid ja nende saavutamise hindamise viis lepitakse kokku enne koolitust. Kui õppekava on lepingu alusel välja töötatud üksnes lepingus/registreerimislehel määratletud isikute koolitamiseks, ei kuulu see informatsioon avalikustamisele.


Kvaliteedi tagamise meetod
Oma koolitustegevuse kvaliteedi tagame sisehindamise ja tagasiside analüüsiga. Firmasisene koolitus toimub reeglina koostöölepingu alusel, mis sätestab ka võimalike probleemide lahendamise korra. Enne koolitust lepitakse kokku õpiväljundid, nende saavutamise hindamise viis ja õppe sisu. Püüame koolitust korraldada ja selle toimumist jälgida nii, et võimalikud probleemid saaksid lahendatud kohe. Iga koolitustsükli lõpus annavad õppijad suulise või kirjaliku hinnangu kursusele või täidavad ühtlustatud tagasisidelehe. Tagasisidest tehakse kokkuvõte, vajadusel võetakse õppijaga ühendust ja analüüsitakse vähem kui hea hinnangu põhjuseid. Õppijate tagasiside on kõige olulisem sisehindamise osa. Koolituse tellija soovil edastame selle tagasiside tulemused ka klientfirmale.

Õpikeskkond
Generum Erakooli õppetöö toimub aadressil Jõe 5, Tallinn (III korrus) õppimiseks kohandatud ruumis või WTC Tallinn Kinnisvara AS-lt renditavates ruumides. Õppetööd toetab vajalik tehnika: paljundustehnika, arvutid, eraldi arvuti inglise keele kiirtesti tegemiseks, dataprojektor, kasseti- ja CD mängijad, tahvel. Kooli asutamisel kontrollis ruumide nõuetele vastavust tervishoiuinspektsioon; piisava valguse ja sanitaarremondi eest hoolitseb rendileandja WTC Tallinn Kinnisvara AS. Firmasisene koolitus toimub klientfirma ruumes koolituseks kohandatud koosolekuruumides. Veebipõhine koolitus toimub platvormil, mis sobib nii õpetajale kui õppijatele, nt Skype, Google Meet, Teams, Zoom.

 

Generum Erakool/Generum OÜ on läbinud Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuri täienduskoolituse õppekavarühma keeleõpe kvaliteedi hindamise 2023-2028. Vt lähemalt