Kuidas?

Kuidas? Print E-mail

GENERUMI 5 PÕHIMÕTET

1 Kliendikesksus

 • on individuaalne lähenemine ja teenindus;
 • täiendkoolitust vajav täiskasvanu õpe lähtub alati kliendi või klientfirma koolitusvajadusest ja eripärast;
 • õppeprogrammid koostame, muudame ja kohaldame vastavalt õppekavale, koolituse mahule, õppijate tegevusalale, keeleoskuse lähteastmele ja õpiväljunditele;
 • kliendisõbralik teenindus on iseenesestmõistetav.

2 Kompetentsus

 • on põhinõue, mis puudutab nii õpetajaskonda ja koolitajaid kui tõlke ja giide; 
 • õpetajad ja lektorid on kõrgema haridusega  spetsialistid, kes pidevalt täiendavad oma erialaseid teadmisi;
 • korraldame firmasiseseid täiendkoolitusi ja seminare;
 • osaleme erialastel täienduskoolitustel.

3 Kaasaegsus

 • on printsiip, mis tähendab, et õpetame kaasaegse metoodikaga ja oleme kursis tänapäevaste õpivajadustega;
 • õppe- ja testmaterjali valikul toetume õpetajate uute õpikutega ja uute meetoditega töötamise kogemustele; 
 • kasutame veebipõhiseid lahendusi, e-õppe vahendeid ja võimalusi;
 • oleme kursis ühiskonna vajadustega, uute kvalifikatsiooni- või atesteerimisnõuetega.

4 Kommunikatiivsus

 • on nii võõrkeeleõppe eesmärk kui peamine õpetamismeetod, st. põhirõhk on suhtlemisel;
 • sõnavara õpetame temaatiliselt;
 • grammatikat kinnistame suhtlusega;
 • auditoorsetes tundides analüüsime keelestruktuure, vestleme ja kuulame;
 • lugemine, kirjutamine ja sõnavara õppimine on peamiselt kodune töö.

5 Kättesaadavus

 • on põhimõte, mida järgime õppetasude kalkuleerimisel,
 • õppetasu soodustuste ja osade kaupa maksmise võimaldamisel ja
 • õppetasust vabastamisel.
Non scholae, sed vitae discimus!
Õpime mitte kooli, vaid elu jaoks!