Inglise keel Print

Individuaalkursused kokkuleppelistel aegadel alates

11. ja 18. oktoobrist 2021

1. ja 15. novembrist 2021

 
Õpetajad:

Katrin Raaperi
Kaija Laum
Ene Lepassaar
Airi Vasar

Õppetasu:

30 akad kontakttund, minimaalne maht 20 ak/t 600 (500+km) + ca 20 tundi iseseisvat tööd
30 akad kontakttund, tava- või erialakeele koolituse maht 40 ak/t €1200 (€1000+km) + ca 40 tundi iseseisvat tööd
30 akad kontakttund, alg-/elementaarastmelt alustades või erialakeele koolituse soovitatav maht 80 ak/t €2400 (€2000+km) + ca 80 tundi iseseisvat tööd

Kursuse aste, sisu, maht, eesmärk ja õpiväljundid sõltuvad õppija keeleoskuse lähteastmest ja koolituse eesmärgist