Vene keel Print

Individuaalkursused kokkuleppelistel aegadel alates

11. ja 18. oktoobrist 2021
1. ja 15. novembrist 2021

Õppetasu:

30 akad kontakttund, minimaalne maht 20 ak/t 600 (500+km) + ca 20 tundi iseseisvat tööd
30 akad kontakttund, A1/A2 või erialakeele koolituse maht 40 ak/t €1200 (€1000+km) + ca 40 tundi iseseisvat tööd
30 akad kontakttund, algastmelt alustades koolituse soovitatav maht 80 ak/t €2400 (€2000+km) + ca 80 tundi iseseisvat tööd

Võimalikud ka teistsuguste mahtudega kursused

Õpetaja: Tatjana Soboleva
Kursuse aste, sisu, maht, eesmärk ja õpiväljundid sõltuvad õppija keeleoskuse lähteastmest ja koolituse eesmärgist