Soome keel klienditeenindajatele

Soome keel klienditeenindajatele Print E-mail

Juhendaja: Liia Hokkanen, MA

Maht: 60 ak/t

Kursus baseerub õppekaval

Eesmärk:
Omandada klienditeenindajale vajaliku soome keele baasteadmised, 
parandada klienditeenindajate oskust suhelda kliendiga tema emakeeles

Õpiväljundid:
Õppija erialane soomekeelne sõnavara on laienenud,
õppija soome keele mõistmine, hääldus ja lausete moodustamise oskus on paranenud;
õppija tunneb Soome kalendritähtpäevi, maa kultuuri ning kombeid.

Kursuse sisu:
Olulisemad klienditeeninduse ja müügitöö alased teemad (klient saabub, küsib nõu, palub abi, kaebab millegi üle, tasub arve, palub teejuhatamist ja lahkub), väljendid ja dialoogid.
Rahvakultuur ja kalendritähtpäevad Soomes

Kasutatakse järelkuulatavaid audioklippe, sest 
- teeninduse olulisim oskus on klienti kuulata ja  mõista; ja
- 'Kuula ja korda' meetod aitab õppijal talle sobivad tempos fraase ja väljendeid kuulates lihvida nii hääldust kui kinnistada sõnavara.

Kursuse õppematerjal sisaldab ka sõnastikku läbitud teemade kohta.