Soome keel klienditeenindajatele

Soome keel klienditeenindajatele Print E-mail

Juhendaja: Liia Hokkanen, MA

Maht: 60 ak/t

Kursuse eesmärk:
Omandada klienditeenindajale vajaliku soome keele baasteadmised, 

parandada klienditeenindajate oskust suhelda kliendiga tema emakeeles

Kursuse tulemus:
Õppija erialane soomekeelne sõnavara on laienenud,
õppija soome keele mõistmine, hääldus ja lausete moodustamise oskus on paranenud;
õppija tunneb Soome kalendritähtpäevi, maa kultuuri ning kombeid.

Kursuse sisu:
Olulisemad klienditeeninduse ja müügitöö alased teemad (klient saabub, küsib nõu, palub abi, kaebab millegi üle, tasub arve, palub teejuhatamist ja lahkub), väljendid ja dialoogid.
Rahvakultuur ja kalendritähtpäevad Soomes

Kasutatakse järel-kuulatavaid audioklippe, sest 
- teeninduse olulisim oskus on klienti kuulata ja  mõista; ja
- 'Kuula ja korda' meetod aitab õppijal talle sobivad tempos fraase ja väljendeid kuulates lihvida nii hääldust kui kinnistada sõnavara.

Kursuse õppematerjal sisaldab ka sõnastikku läbitud teemade kohta.