Asjaajamise inglise keel sekretäridele ja juhiabidele

Asjaajamise inglise keel sekretäridele ja juhiabidele Print E-mail

Firmasisene koolitus

Õpetajad:  Kristi Saks MA equiv, Katrin Raaperi MA equiv, Ene Lepassaar (end Ene Vasli) MA equiv, Kaija Laum BA
Õppemaht: 60-120 ak/t
Õppemaks: alates 21 €+20% km olenevalt kursuse mahust ja grupi suurusest
Õppesisu: alltoodud täisprogramm on orienteeruv, milles võib vastavalt koolitusvajadusele teha muudatusi.
Teemad:
    Sekretäri ja juhiabi tööks vajalikud isikuomadused
    Töökuulutus, avaldus, tööintervjuu
    Ametid ja vastutusalad
    Ametikirjad
    Kontoritarbed
    Tellimuse esitamine
    Telefonivestlus
    Külaliste vastuvõtmine
    Rahulolematu klient
    Broneerimine
    Ürituste korraldamine
    Arved, meeldetuletused
    Koosolek: päevakord, memo, protokollimine
    Aastaaruanne

Formaalse ja mitte-formaalse inglise keele erinevus
Baasgrammatika kordamine (ajavormid, tingiv kõneviis, passiiv)

Kursus lõpeb arvestusega.
Positiivset hinnet kinnitab vastav tunnistus!