Õpetajatest Print

  Haridus

Kogemus Generum Erakoolis

Aare Mae
eesti keel soome ja vene k baasil; soome ja rootsi k eesti ja vene k baasil

Tallinna Pedagoogiline Instituut, MA equiv
Tallinna Pedagoogikaülikooli haridusuuringute instituut: mentori eriala
Tartu Ülikooli filosoofia ja semiootika instituut: filosoofiaõpetaja koolitus 

Giidiõpe eesti k soome k baasil, soome keele avalik kursus; rootsi k vene k baasil firmasiseselt (Flir)

Aino Arro
hispaania keel eesti või vene k baasil

Viljandi Kultuurharidustöö Kool: kultuurharidustöötaja
Tallinna Pedagoogiline Instituut, kultuurhariduse kateeder
Norra Bergeni Ülikooli humanitaarteaduste fakulteedi hispaania keele ja Ladina-Ameerika õpingud, MA
Hispaania keele ja kultuuri kursus Madriidis

Hispaania k avalikud grupid

Airi Vasar
inglise ja rootsi keel eesti ja vene k baasil

Tallinna Pedagoogiline Ülikool: inglise keel
English Language Service: Further Certificate of Teaching Business English
Individuaalkursus Justiitsministeeriumis, grupi- ja individuaalõpe (Eesti Energia)

Anna Arensburger
vene keel eesti ja vene k baasil

Tallinna Pedagoogiline Ülikool: vene keel ja kirjandus, MA equiv
Generum Erakooli sisekoolitused: andragoogika, e-õpe, metoodika

Vene tava- ja ärikeel individuaal- ja firmasiseste kursustena (Eesti Energia, Elering)

Anne Kaljas
vene k eesti k baasil; eesti k vene k baasil

Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Kunstiakadeemia

Generum Erakooli sisekoolitused: andragoogika, e-õpe, metoodika

Eesti keele õpetamine vene ja inglise keele baasil (SEB, Eesti Energia)

Ene Lepassaar
inglise k eesti ja inglise k baasil

 

Tartu Riiklik Ülikool: romaani-germaani filoloogia, MA equiv
Usage of the modern ICT potential in awakening motivation to read among adults, Varssavi
Advanced eLearning Methods, Software and Tools, Malta
UTS Oxford Centre School Of English: inglise keele täiendõpe

Inglise tava- ja ärikeel avalike, indviduaal- ja firmasiseste kursustena (Fortum, Stockmann, Protex, SEB Pank, Eesti Energia, Välisministeerium, Veterinaar- ja Toidulaboratoorum, Elisa, Telia, If P&C Insurance)

 

Helen Saarts
inglise k eesti ja inglise k baasil

Tallinna Ülikool, BA: inglise filoloogia, gümnaasiumi inglise keele õpetaja
Creative Activities & Motivating Materials for the Secondary Classroom. International Study Programmes Belfast, UK ja Southampton, UK 2016
Inglise tava- ja ärikeel avalike ja firmasiseste kursustena (Eesti Energia)
Heli Paju
eesti k vene k baasil
Tallinna Pedagoogikaülikool: eesti keel ja kirjandus, MA equiv
Täienduskoolitused metoodikas
Generum Erakooli sisekoolitused: andragoogika, e-õpe, metoodika
Eesti tava- ja ärikeel avalike ja firmasiseste kursustena (Eesti Energia)

Kaija Laum
inglise k eesti ja inglise k baasil

 

Tallinna Ülikool, BA: inglise filoloogia, gümnaasiumi inglise keele õpetaja
Snow Mountain Ranch, Colorado, U.S.A.
Personal Licence Holders BIIAB
Generum Erakooli sisekoolitused: andragoogika, e-õpe, metoodika

Inglise tava- ja ärikeel avalike, indviduaal- ja firmasiseste kursustena (SEB Pank, SEB Elu- ja Pensionikindlustus; DNB Pank, Balbiino, Eesti Energia)

 

Katrin Raaperi
inglise ja eesti keel eesti ja inglise k baasil

 

Tallinna Pedagoogikaülikool: inglise keel, MA equiv
Tallinna Ülikooli täienduskoolitus metoodikas
ILS/ LCCI International Qualifications: inglise ärikeele õpetamine
BDA Consulting OÜ: Euroopa keeleõppe raamdokument ja Euroopa keelemapp õppetöös
Generum Erakooli sisekoolitused: IKT potentsiaali kasutamine täiskasvanute lugemismotivatsiooni tõstmisel; E-õppe elementide kasutamine täiskasvanute keeleõppes

 

Inglise ärikeel avalike, indviduaal- ja firmasiseste kursustena (If Eesti Kindlustus, SEB Pank, DNB Pank, Eesti Energia, Majandus- ja Kommunikatsooniministeerium, Välisministeerium, Kaitseministeerium, Maksu- ja Tolliamet, Riigikogu Kantselei)

 

Kristi Saks
inglise keel eesti ja inglise k baasil

 

Tartu Riiklik Ülikool: romaani-germaani filoloogia, cum laude, MA equiv
International House Executive Centre, London: inglise ärikeele kursus 
Generum Erakooli sisekoolitused: andragoogika, e-õpe, metoodika

Äri-, finants- ja raamatupidamisalane inglise keele individuaal- ja firmasisesed kursused (EAS, Rahandusministeerium, Põllumajandusministeerium, Keskkonnainvesteeringute Keskus, DNB Pank, SEB Elu- ja Pensionikindlustus, Riigikontroll, KPMG, Elering)

 

Liia Hokkanen
soome ja eesti keel soome, eesti ja vene k baasil

 

Võõrkeeleõpetaja magistriõppe õppekava, soome ja eesti keel võõrkeelena, MA
Generum Erakooli sisekoolitused
Andragoogika magistriõppe õppekava, MA

 

Soome ja eesti keele avalikud, individuaalsed ja firmasisesed kursused (Stockmann, Eesti Energia)

 

Mall Kulasalu
inglise keel

Tartu Riiklik Ülikoolromaani-germaani filoloogiaMA equiv
Inglise ärikeel (Eesti Energia), erialakeel (Justiitsministeerium)

Mare Valk
prantsuse keel eesti ja vene k baasil

Tartu Ülikool: eripedagoogika MA equiv
Tallinna Ülikooli keeltekeskus: prantsuse keel

Prantsuse keele individuaalkursused ja testimine

 

Margit Hallmägi
giidiõpe

 

Tartu Ülikool: inglise filoloogia, MA equiv

 

Giidiõppe baaskursused

 

Sirje Trei
saksa ja rootsi keel, giidide õpetaja

 

Tartu Riiklik Ülikool: õigusteaduskonna kaugõpe
Tartu Riiklik Ülikool: germaani-romaani filoloogia
Konverentsitõlkide kursused
Tõlkide väljaõpe Folkuniversitet Tartu juures
Eesti Diplomaatide Kool

 

Giidiõppe baaskursus; saksa ja rootsi k individuaaltunnid

 

Tatjana Soboleva
vene keel eesti ja vene k baasil

 

Tallinna Pedagoogiline Ülikool: vene keel ja kirjandus
Generum Erakooli sisekoolitused: andragoogika, e-õpe, metoodika

 

Vene tava- ja ärikeel avalike, individuaal- ja firmasiseste kursustena (SEB Pank, Justiitsministeerium, Välisministeerium, Maksu- ja Tolliamet, Eesti Energia, Stockmann, Tallinna Kultuuriväärtuste Amet, Alexela)

 

Tatjana Tooman
eesti, türgi ja vene keel eesti, türgi ja vene k baasil

 
Tallinna Pedagoogiline Ülikool: eesti keel ja kirjandus võõrkeelena, MA equiv; lisaeriala türgi keel ja kirjandus
Täiendkoolitused Türgis Istanbuli Ülikoolis: türgi keel ja kirjandus
 
Vene keel firmasiseste koolitustena (Majandus- ja Kommunikatsooniministeerium, Lennusadam), türgi keel avalike kursustena. 

Õie Kirs
saksa keel eesti ja vene k baasil; eesti keel saksa k baasil

Fernuniversität in Hagen, MA
Tallinna Pedagoogikaülikool: saksa ja inglise keele õpetaja, lisaerialana kirjanduse tõlkija ja toimetaja

Saksa keele individuaalkursused eesti k baasil; eesti k individuaalkursus saksa k baasil

Generum Erakooli õpetajad